NGÂN KIỀU GIẢI ĐỘC FAVOMIN VÀ CHỨNG CẢM MẠO PHONG NHIỆT | OPC