ĐOÀN DÂN QUÂN CHÍNH ĐẢNG P. 12 – Q. 6 ĐẾN THĂM VÀ CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018 OPC | OPC